Фортисимо – това е лично!Градска аматьорска лига по футбол – правилата

Е-мейл Печат ПДФ

I. ОРГАНИЗАТОРИ И ЦЕЛИ НА ТУРНИРА

Чл.1. Градската аматьорска лига по футбол се организира и администрира от сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Градска аматьорска лига по футбол” – Шумен.

Чл.2. Футболните турнири с марката ГАЛФ си поставят следните основни цели:
- да подпомага масовия спорт в Шумен чрез популярността на футболната игра.
- да превърне дните на провеждане на турнира в масови спортни и културни  празници в Шумен.
- да активира, забавлява и възпитава участниците в дух на спортсменство и чиста игра.

II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.3. Участниците в ГАЛФ са длъжни да спазват условията и разпоредбите на ПРАВИЛАТА за организиране и провеждане на турнирите.
Чл.4. Капитаните на записалите се за участие в турнирите на ГАЛФ отбори попълват декларация по образец, с която гарантират, че състезателите са запознати и приемат ПРАВИЛАТА.
Чл.5. Организаторите си запазват правото да променят или допълват ПРАВИЛАТА, като промените влизат в сила след запознаване с тях на всички записали се за участие отбори и попълване на нови деклараци по Чл.4..

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Чл.6. Ал.1 Право на участие в ГАЛФ имат всички пълнолетни лица, които нямат картотека и валидно подписан договор за „А” и „Б” Професионални футболни групи.  Всеки отбор има право да включи в състава до 5 души с картотеки от „В“ Аматьорска футболна група.
Ал.2. Отбори, в които е установено участието на картотекирани играчи против правилата по Ал.1. се дисквалифицират. 
Чл.7. Право да участват в ГАЛФ имат всички отбори, които отговарят на изискванията на ПРАВИЛАТА, и са регистрирани от своя капитан за участие единствено чрез формата за регистрация в интернет страницата на електронното списание fortisimo.eu.
Чл.8. Всеки участник има право да играе само в един отбор в съответното издание на турнира с марката ГАЛФ. Не се допуска преместване на състезател в друг отбор по време турнира.
Чл.9. Всеки отбор трябва да има собствено наименование. Не се допускат до участие отбори с имена накърняващи добрите нрави, морала или законоустановения ред, подтикващи към насилие, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда. В тези случаи Организаторите си запазват правото да изискат от отбора да промени името си, а в случай на отказ - да откажат регистрация и участие на отбора.
Чл.10. Всеки отбор се състои до 12 /дванадесет/ състезатели. Състезателите се регистрират на интернет страницата на електронното списание fortisimo.eu от капитана на отбора.
Чл.11. За турнирите от ГАЛФ отборите нямат право на промени в състава си, регистриран на официалната интернет страница след представянето на необходимите медицински свидетелства.

IV. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОНЕН ТУРНИР

Чл.12 Участието в турнирите от ГАЛФ се осъществява на отборен принцип, като всеки отбор се представлява пред Организаторите единствено от своя капитан.
Чл.13. Записването за всеки турнир от ГАЛФ се извършва от капитана на отбора в сроковете обявени от Организаторите единствено чрез специално създадената форма за записване по електронен път чрез интернет страницата на fortisimo.eu. Подадените след посочения краен срок заявки се разглеждат само в случай на възможност за включване на допълнителен брой отбори.
Чл.14. Ал.1 След срока за записвания Организаторите поканват капитаните на отборите на техническа конференция за определяне на окончателния списък на участващите отбори и теглене на жребия за влизане в групите.
Ал.2. В случаите на записали се повече от 32 отбора, на свиканата техническа конференция с капитаните на отборите Организаторите обявяват дните и правилата за провеждането на квалификационен турнир за участие в турнира от ГАЛФ.
Ал.3. Присъствието на капитаните на обявената техническа конференция е задължително. В случай, че капитан на отбор не се яви на заседанието ще се счита, че заявката за участие на отбора е оттеглена.
Чл.15. Програмата за турнирите от ГАЛФ се съставя от Организаторите след провеждането на техническата конференция и изтегления жребий и се публикува в специално създадената за турнира секция в интернет страницата на електронното списание fortisimo.eu.

V. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

Чл.16. В специалната форма за електронно записване на отборите за участие в ГАЛФ задължително се съдържат трите имена на състезателите, посочване на капитана на отбора и телефон за контакт, както и посочване на избраното име на отбора.
Чл.17. В началото на техническата конференция, капитанът внася дължимата такса за участие в размер на 60 лева, за което му се издава разписка.
Ал.1. Такса за участие не се дължи от отборите включени в предварителните квалификационни турнири.
Чл.18. Преди започването на двубоите в квалификационните или основните турнири от ГАЛФ капитаните са длъжни да представят на организаторите документ за преминат предсъстезателен медицински преглед на състезателите с вписана дата и място на прегледа, име на лекаря и печат на здравното заведение, с който се удостоверява, че всяко от прегледаните лица е годно да вземе участие в предстоящия етап на Турнира.
Чл.20. Документите за участие важат само за съответния турнир от ГАЛФ.
Чл.21. При изискване на Организаторите всеки участник е задължен да представи личната си карта за проверка във всеки един момент на турнира.

VI. ЕТАПИ, ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Чл.22. Турнирите в ГАЛФ се организират и администрират от определени от Организаторите лица и се провеждат два пъти в годината в сезони пролет и есен.
Чл.23. Всеки турнир от ГАЛФ е с участието на 32 отбора, разпределени в 8 групи по 4 отбора.
Ал.1. При записали се за участие повече от 32 отбора организаторите се задължават да организират квалификационен турнир за участие в официалното издание.
Чл.24. Програмата на мачовете следва утвърдената схема за провеждането на Световните първенства при професионалния футбол.
Ал.1. За участие във фазата на директни елеминации   на турнира се класират първите два отбора от групите.
- при равен брой точки между два отбора класирането се извършва според резултата от директния двубой между отборите, а при равенство между тях от головата разлика, като предимство  при головата разлика имат повечето вкарани голове.
- при равен брой точки между 3 отбора  класирането в групата се извършва / определя  след ново класиране осъществено само от резултатите между тези три отбора и постигнатата голова разлика между тях, като предимство при головата разлика имат повечето вкарани голове.
- При равен брой точки между 4 отбора класирането се извършва на базата на головата разлика на отборите, като предимство при головата разлика  имат повечето вкарани голове.
- Ал.2. При равенства извън груповата фаза не се играят продължения, а победителят се излъчва чрез изпълнение на дузпи /по три, а при ново равенство - по една, до определяне на победител/.
Чл.26. Времетраенето на един мач е: 2 полувремена по 15 минути с 3 минути почивка между тях.
Чл.27. Един отбор се състои от 5 + 1 играещи състезатели и резерви.
Чл.28. По време на мач смените могат да бъдат неограничен брой /на хокеен принцип/ и се извършват през централната зона на терена без играта да бъде спирана. Новият играч влиза на терена след напускане на сменения.
Чл.29. Минималният брой състезатели от отбор за започване на мача е 5.
Чл.30. Не се допуска участие на състезатели с футболни обувки с бутони. Разрешава се участието с футболни обувки тип „стоножки”. При възникнали спорове относно вида футболни обувки, решението за допускане е на футболния съдия на срещата.
Чл.31.Не се допуска участие на състезатели, носещи предмети, които могат да застрашат здравето на останалите участници /часовници, гривни, очила и др./
Чл.32.Теренът е с хандбални врати. Не се маркират засади. При изпълнение на свободен удар стената е на разстояние от 5 м.
Чл.33. Наказателен удар /дузпа/ се изпълнява от маркираното за това место на съответното игрище.
Чл.34. Странично хвърляне /тъч/ се изпълнява от страничната линия с крак.
Чл.35. Вратарите нямат право да играят с ръце, когато топката е върната от техен съотборник с крак или след странично хвърляне.
Чл.36. При жълт картон санкционираният състезател напуска терена за 2 минути, а отборът му играе в намален състав, като след изтичане на 2 – те минути състезателят  може да се завърне в игра.
Чл.37. При директен червен картон или втори жълт /респективно червен/ състезателят напуска терена и отборът му играе с намален състав до края на срещата.
Чл.38.След получени наказателни картони състезателите имат право на участие в следващата среща на отбора си. Организаторите си запазват правото при неспортсменски прояви да спират сътезателните права на отделни играчи за определен брой срещи или до края на Турнира.
Чл.39.При грубо неспортсменско поведение /удар, блъскане/ срещу съдия или състезател от противников отбор, двубоят се прекратява и отборът се дисквалифицира.
Чл.40.Отбор, който напусне демонстративно терена преди съдийски сигнал за края на мача, няма право да продължи участието си в Турнира.
Чл.41. На отбор, неявил се на терена до 10 минути след указания в програмата начален час на мача, се присъжда служебна загуба.

VII. НАРУШЕНИЯ И ЖАЛБИ

Чл.42. Съдийските отсъждания и фиксираните крайни резултати в мачовете са окончателни и не подлежат на оспорване. Не се приемат и разглеждат жалби свързани със съдийски отсъждания.
Чл.43. При участие на нередовен състезател в противников отбор всеки отбор има право да отправи контестация преди, по време или веднага след последния съдийски сигнал на срещата между двата отбора. Контестацията се отправя от капитана на отбора чрез съдията и в присъствието на капитана на другия отбор.
Чл.44. Контестациите се разглеждат от специално определено от Организаторите жури за съответния турнир. Журито се произнася в срок до 3 /три/ дни. Журито съобщава решението си пред капитаните на заинтересованите отбори. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.
Чл.45. Представянето на доказателства по контестацията е ангажимент на отбора, който я подава. Журито следва да извърши съответните проверки в личните документи и състезателните списъци. Като доказателсва могат да бъдат разглеждани:
-лични документи на състезателя към когото са отправени претенциите /следва да се изискат от журито когато се разглежда случай относно самоличноста или възрастта на състезател/.
-състезателни списъци на турнира /следва да се проверят от журито когато се разглежда случай относно участие на състезател в повече от един отбор или повече от един турнир/.
-официални документи от БФС, доказващи наличието на картотека за първенствата на „А” и „Б” Професионални футболни групи мъже.
-свидетелски показания от представители от администрацията на БФС и футболни клубове. /при възможност, съответните консултации следва да се проведат от журито /.
Чл.46. Състезател, който не отговаря на условията за участие в турнир от ГАЛФ, не е включен в списъка на отбора или участва под чуждо име, се счита за нередовен и се спира от участие с решение на журито, а отборът, в който той се състезава в момента на констатиране на нарушението, се дисквалифицира в случай на редовно подадена жалба срещу него.
Чл.47. Отбор, който не отговаря на условията за участие в Турнира, се счита за нередовен и се дисквалифицира.
Чл.48.При установени нередности Организаторите имат право да дисквалифицират отделни състезатели и/ или отбор и в случаи, когато няма подадена жалба срещу тях.
Чл.49. За случаи, неуредени в настоящата Наредба, решение се взима от и по преценка на Организаторите.
Чл.50. Организаторите си запазват правото на промени във вече обявената програма на турнир от ГАЛФ. Промените се публикуват от организаторите своевременно в специално създадената секция за турнира на интернет страницата на електронното списание fortisimo.eu.

 

Лично във Фейсбук


Още от Това е лично

Вход за потребители

Слушай Форте радио он-лайн

Препоръчани във Фейсбук

You are here: Home ГАЛФ ГАЛФ Градска аматьорска лига по футбол – правилата

Приятели

  • Форте радио - силата да бъдеш информиран
  • Филмче.нет - сайт за филми и анимация
  • Лимонче с лед - блогът на Рошо
  • Българите в Австрия - блогът на списанието
  • ШУМ.bg - newspaper online
  • Шумен City - Порталът на Шумен

Контакти

Fortisimo.eu е проект на „Форте” ЕООД.

  • Адрес: Шумен, бул. „Велики Преслав” 47, ет. 5 
  • Email:  и
  • Реклама: 054 / 801 414, Факс: 054 / 801 414