Размяна на връзки

Печат

ВръзкиС удоволствие ще разменим връзки с всеки сайт, който поиска да работим в партньорство. Единственото ни условие е съдържанието във вашия проект да не бъде порнографско, да не провокира насилие или дискриминация и да не нарушава грубо авторските права.

В графата „Приятели” ще добавим името или адреса на вашия проект, а като уточнение (title) във връзката ще поставим рекламно изречение, избрано от вас. Очакваме и вие да направите същото. Така ще сме си полезни взаимно.

Приятелите на Фортисимо.eu се подреждат на базата на рейтинга им в уеб анализатора www.alexa.com. Колкото по-малко е числото в графата Traffic Rank, толкова по-напред ще бъде поставен сайтът. Осъзнаваме, че Аlexa не е точна система за отчитане на активността в Интернет, но е един от общодостъпните инструменти, с помощта на който можем да въведем някакво правило. Периодично ще проверяваме данните и ще коригираме последователността на връзките. (Изключение от правилото с Аlexa правят партньорите на Фортисимо, с които сме в договорни отношения, или с които разменяме съдържание).

Възможно е да се договорим и за размяна на банери, но тогава офертите ще се изготвят индивидуално.

Контакт

Успех с „Фортисимо”!

Twitter